Skip to content

Privacyverklaring

Bedrijfs contactgegevens:
buro deliefde
Jacob van den Eyndestraat 73
2274 XA Voorburg
Merlijn Kooyker
contact@burodeliefde.nl

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De door jou aan buro deliefde versterkte gegevens zijn in goede handen. In dit document geef ik daarop in het kader van bovenstaande wet een toelichting aan mijn huidige en toekomstige klanten.

Hoe gaat buro deliefde om met jouw gegevens?

In het kader van mijn dienstverlening binnen buro deliefde vraag ik van jou als mijn klant persoonsgegevens op. Deze persoonsgegevens verwerk ik alleen voor:

  • het uitvoeren van een opdracht in het kader van mijn dienstverlening;
  • doeleinden waar je specifiek toestemming voor hebt gegeven.

Ik verwerk alleen gegevens die ik van jou zelf heb verkregen.

Reactie’s op online artikelen op de website van buro deliefde

Als je als bezoeker een reactie achterlaat op mijn website, verzamelt de site de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van jouw als bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Wanneer je een reactie achterlaat op de site, kun je aangeven of ik je naam, je e-mailadres en website in een cookie mag opslaan. Dit doe ik voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op de site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof je als bezoeker deze andere website hebt bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Delen van persoonsgegevens

Ik geef jouw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat echt nodig is om mijn werkzaamheden binnen buro deliefde voor jou uit te voeren. Bijvoorbeeld terzake van mijn boekhouding en facturering, de gegevens die hiervoor gebruikt worden zijn je naam, (email)adres en telefoonnummer.

Voor online sessies maak ik gebruik van het betaalde software pakket van het Amerikaanse bedrijf Zoom waarmee ik een AVG verwerkers overeenkomst heb gesloten. Ik deel echter met hen jouw persoonsgegevens standaard niet en maak geen opnames. Eventueel opgeslagen data zoals online gemaakte en gedeelde aantekeningen worden na iedere sessie door mij verwijderd. Vooraf ontvang je een waarschuwing om terzake van een online sessie ook zelf geen gevoelige opnames of berichten te delen.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Reacties van bezoekers op de website van buro deliefde kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Bewaren van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door mij niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld: het uitvoeren van de opdracht tot begeleiding. Uiterlijk 5 jaar na je laatste afspraak zal ik het betreffende dossier vernietigen en je gegevens uit mijn administratie verwijderen.

Wanneer je een reactie achterlaat op mijn website dan wordt die reactie en worden de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen vervolgreacties automatisch worden herkent en goedgekeurd en hoeven ze niet door mij te worden gemodereerd.

Hoe beveilig ik jouw gegevens?

Binnen buro deliefde beveilig ik jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die ik tref zijn:

  • beveiliging van mijn website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
  • de door buro deliefde gebruikte software wordt regelmatig geüpdate,
    alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
  • het delen van persoonsgegevens met derden doe ik via een beveiligde verbinding; en ik sluit overeenkomsten af met derden die in mijn opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door buro deliefde.

Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@burodeliefde.nl

In geval van klachten

Indien je klachten hebt over mijn verwerking van jouw gegevens, dan verzoek ik je dit zo snel mogelijk aan mij te melden. Daar komen we dan vast samen uit.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat als het privacybeleid van buro deliefde wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en mijn diensten kunnen veranderen. Ik behoud me dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op https://burodeliefde.nl/privacybeleid/. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.